67 procent energieffektivisering för Öresundsverket

Nyligen anlitade Öresundsverket Hydria Water för att renovera två av deras försedimenteringsbassänger. Med hjälp av vårt onlinebaserade energibesparingsverktyg, Smart (VA)L kunde kunden på ett enkelt sätt räkna ut att renoveringen resulterat i 67 procent energieffektivisering, och minskat utsläppen med 169 kilo CO2 per år.

– Det primära skälet till bytet var ålder samt att säkerställa driften av skrapsystemet då gummiskraporna i stort sett var helt uppslitna. Fördelen med de nya skraporna är att vi slipper hjulen, och att det blir lättare och mindre kostsamt att bara behöva byta ”glidskorna”, säger Andreas Fäldt, drifttekniker på Öresundsverket.

Öresundsverket är ett av Sveriges största reningsverk som enbart drivs med biologisk fosforavskiljning. Omkring 138 000 personer samt en mängd större och mindre industrier är anslutna till reningsverket som tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn.

Foto: NSVA, Timo Julko