Ett samarbete som växer genom förtroende

Vad som började som en maskinleverans för inloppet till avloppsreningsverket i Tranås har genom förtroendeskapande samarbete och rådgivning vuxit till betydligt mer än så. 

 

När reningsverket i Tranås behövde uppdatera utrustningen för hanteringen av sitt inkommande flöde hörde de av sig till Hydria Water. Förfrågan handlade om en ren maskinleverans, det som passade i verkets kanal. Men när Hydria Water var på plats blev det uppenbart att det inte var den efterfrågade installationen som skulle fungera bäst. 

 

– Vi började räkna på deras flöden och vad de faktiskt behöver ha och det slutade med att vi rekommenderade andra lösningar än de som efterfrågades från början, berättar Jörgen Edelmalm som är servicerådgivare på Hydria Water. 

 

Maskinerna levererades och i samband med installationen fick de ansvariga på Tranåsverket upp ögonen ytterligare för Hydria Waters kunskap och erfarenhet. 

 

– Det ledde till att vi fick möjlighet att utföra besiktningar på andra delar av reningsverket och kunde ge råd om möjliga förbättringar, säger Johan Fritz, säljchef på Hydria Water. 

 

Därefter levererades Hydria Waters nyutvecklade sandtvätt, en externslammottagare och nya avstängningsluckor. Dessutom genomfördes ett utbyte av 18 plastkedjeskrapor i sedimenteringsbassängerna. Idag har projektet, som började med en ren maskinleverans, vuxit till ett samarbete med ömsesidigt förtroende som även innefattar serviceavtal, driftsättning och intrimning. 

 

– I takt med att vi arbetat ihop oss har förtroendet för oss vuxit. De hade behov av en samarbetspartner som kunde se förbättringsmöjligheter och det är vi, säger Johan. Det är roligt att vi kunnat leverera både kunskap och en stor del av vår maskinella utrustning och att få arbeta direkt mot slutkund. 

 

MASKINER SOM INGÅTT I LEVERANSEN: