Installation av skrapspel minskar elförbrukningen med 66 procent

En kund i den grekiska orten Patra har under hösten uppdaterat sin anläggning med ett nytt skrapspel från Hydria Water vilket medfört stor kundnytta.

 

– I det här fallet var det ett grekiskt arbetsteam som inte hade arbetat med våra maskiner tidigare så då bistod vi med arbetsledning och support under hela installationen, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

 

Genom att uppdatera uttjänta maskiner med nya från oss kommer kundens elförbrukning att minska med två tredjedelar.

– På årsbasis blir det hela 66 procent lägre elförbrukning vilket är mycket kostnadseffektivt och hållbart i flera led, säger Jörgen Edelmalm och tillägger att Hydria Waters produkter är märkbart mer energieffektiva jämfört med andra som finns på marknaden.

– Vi vågar påstå att våra lösningar är uppemot 28 procent mer energieffektiva än många andra på marknaden.

 

Vill ni också se över er maskinpark? Kontakta oss för en konsultation.