Om oss

Hydria Water erbjuder effektiva lösningar inom mekanisk vattenrening. Våra produkter utvecklas ständigt för att möta de högt ställda krav som reningsverk, vattenverk och processindustrier har på vattenrening. 

 

Vår verksamhet rymmer, förutom produktion av våra produkter, även tjänster inom rådgivning, montage och service. 

Genom att äga hela produktionskedjan, från idé till installation, kan vi garantera kostnadseffektiva maskiner som är en del i att omvandla avloppsvatten till resurs. 

Hydria Water förr och nu

Hydria Water är en del av den familjeägda industrikoncernen Hydria Group. Tillsammans med varumärkena Mellegård & Naij och VA Teknik Sweden, som samlades under namnet Hydria Water år 2022, har vi utvecklat ett helhetserbjudande för att skapa en trygg affär för våra kunder. Vi vägleder genom hela processen och levererar produkter och tjänster inom rensavskiljning, renshantering, sandhantering och sedimentering till reningsverk och anläggningar över hela världen. 

 

Idag har Hydria Water två kontor i Sverige. Borås och Skövde. Huvudkontoret ligger i Borås, där också utveckling och produktion sker. 

Hållbarhet på Hydria Water

Som en del av den Boråsbaserade och familjeägda koncernen Hydria Group har vi goda möjligheter att arbeta långsiktigt med vår hållbarhet. Vi vill, med våra svensktillverkade kvalitetsprodukter, bidra till hållbara lösningar med samhällets framtida behov i fokus. Inom samtliga av koncernens bolag är de tre hållbarhetsaspekterna viktiga grundstenar och vi arbetar tillsammans för att få större effekt av våra insatser. 

 

Om du vill läsa mer om hur vår koncern arbetar med hållbarhet, är du välkommen att ta del av det på sajten för Hydria Group.