Multi Rake MR

Multi Rake MR är ett maskinrensat grovrensgaller som avskiljer fasta partiklar, rens och skräp, från avlopps- eller processvatten.  

Maskinen används som grovavskiljning före pumpstationer, vattenintag och reningsverk, eller som skyddsgaller före känslig finavskiljning. 

Cross Screen XS

Ett finrensat galler av trapptyp har flera unika egenskaper. Till exempel är det helt självrensande och kräver därmed varken spolning eller borstar. Fingaller av trappstegsmodell har dessutom oöverträffad kapacitet, resultat och totalekonomi inom mekanisk rensavskiljning.

Center Screen CG

Med Center Screen CG får du ett modernt fingaller med perforerade paneler som avskiljer fasta partiklar, rens och skräp, från vattnet med en extremt hög kapacitet.

Kanalfilter TS

Kanalfilter TS är en unik konstruktion för avskiljning av partiklar, rens och skräp, från vatten. Det avskilda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven.

Spiralsil SS

Spiralsil SS avskiljer, tvättar och avvattnar fasta partiklar, rens och skräp, från vatten.

Externslammottagare EX

Externslagmottagare EX är ett komplett system för avskiljning av fasta partiklar, rens och skräp, från slam eller vatten. Systemet passar till exempel utmärkt vid septikhantering, acceptanskiosker för slambilar eller då slambilar behöver kunna ansluta direkt till tanken.

Combi Unit CU

Combi Unit CU är ett komplett mekaniskt förbehandlingssystem för vattenrening.

Temporär Gallerinstallation / Container

Hydria Water har utvecklat en mobil, containerbaserad lösning, som genom plug and play, gör det möjligt att bibehålla eller utöka kapaciteten på reningen av avloppsvatten på reningsverket.  Detta är till exempel användbart vid stora säsongsvariationer eller tillfälliga driftsstopp.

Skruvtransportör CO

Skruvtransportör CO används för transport av till exempel gallerrens, slam, sand och avfall.