Center Screen CG

Med Center Screen CG får du ett modernt fingaller med perforerade paneler som avskiljer fasta partiklar, rens och skräp, från vattnet med en extremt hög kapacitet.

Produktbeskrivning

Istället för att, som konventionellt, använda en silpanelssida använder vi två. Det fördubblar nästan maskinens flödeshantering. Center Screen fungerar genom ett sammanlänkat band av silpaneler. Det avskilda materialet transporteras sedan upp av bandet och spolas automatiskt av vid utlastningen. Bandet hålls rent av både borste och spolramp. 

Center Screen är ett vidareutvecklat silbandsgaller med unika funktioner som non-carry over och högre kapacitet än exempelvis liknande hålplåtssilar. 

Funktioner i korthet
 • Modern konstruktion av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial. 
 • God avskiljning vid många applikationer. 
 • Rostfria kedjor och brythjul. 
 • Ren och smutsig sida hålls helt separerade. 
 • Flödesriktning kan vara centrum till utsida eller från utsida till centrum. 
 • Kan fås med alternativ silmedia såsom perforerade plåtpaneler eller mesh. 
 • Integrerad tvättpress, launderränna eller transportör. 
 • Hög kapacitet. 
 • Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor. 
Specifikationer
Avlastingshöjd
1,5-8 m
Maskinbredd
<1 800
Hålplåt (Ø)
1-10
Kapacitet
<4 000 l/s
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Konstruktion och applikation
 • Perforerad plåt perforeringsstorlek: 2 mm diameter och större perforerade plåtpaneler i antingen rostfritt stål eller vad som krävs av avloppsvatten- eller vattenapplikationen. 
 • Överföring förhindras av ett perforerat filterband som har en separerad ren- och smutsvattensida. Inflödet silas när det passerar genom inloppet av silen där ren- och smutsvattensida är helt åtskilda. Det eliminerar risken för renstransport från ren till smutsig sida. 
 • Skonsam separering och hantering av rens ger mycket fin separering. 
 • All konstruktion i rostfritt stål inklusive lågfriktionsrullkedjor och kedjehjul. 
 • Välj till integrerad tvättpress för att tvätta bort organiska ämnen från separerat grus och avfall för en torr, ren produkt och en maskin med optimalt footprint. 
 • Rejektvattnet från tvättpressen leds tillbaka framför den perforerade bandsilen för ytterligare finfiltrering. 
 • Möjlighet att integrera skruvtransportör inuti maskinen för att vidare transportera rens. 
 • Alternativ att docka en launderränna direkt till maskinen. 
Installation
 • Finns för installation i kanal eller i fristående rostfri ståltank. 
 • Idealisk för kommunala och industriella tillämpningar och skydd av känslig processutrustning till exempel membran. 
Drift
 • Låg tryckförlust/hög genomströmningskapacitet/ingen risk för carry-over. 
 • Helt sluten, luktkontrollerad, ultrahygienisk drift. 
 • Unik tätning mellan de perforerade panelerna garanterar silning mot kundkrav. 
Underhåll
 • Helt sluten, luktkontrollerad, ultrahygienisk drift – väldesignade, läckagesäkra dörrar och paneler. 
 • Kompletta system med möjlighet till helhetsleverans inklusive styrsystem etc. 
 • För både ombyggnad och nya applikationer. 

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss