Combi Unit CU

Combi Unit CU är ett komplett mekaniskt förbehandlingssystem för vattenrening.

Produktbeskrivning

Med en Combi Unit får du en kostnadseffektiv lösning som innehåller rensavskiljning med trappstegsgaller eller spiralsil, följt av ett sand- och fettfång. Allt helt i rostfritt material i en fristående enhet, med flänsanslutningar. Combi Unit är ett bra alternativ till att gräva och gjuta betongbassänger. 

Combi Unit sätts samman utefter kundens önskemål samt dimensioneras efter varje specifikt behov och flöde. CU kan till exempel bestå av: 

 • Rensavskiljning med Cross Screen XS alternativt Spiralsil SS.
  • Rensbehandling med TP tvättpress.
  • Sandavskiljning med rektangulärt långsandfång eller cirkulärt vortexsandfång.
  • Sandfånget kan vara luftat eller oluftat.
  • Sandbehandling med bottenskruv och utmatningsskruv.
  • Fettavskiljning med ytskrapa, skrapbord och utmatningspump.
  • Blåsmaskin och fettpump. 
Funktioner i korthet
 • Modern konstruktion i kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial. 
 • Modulbyggd med enkelt valbara maskintyper. 
 • Flera olika alternativ av rensavskiljning, till exempel grovgaller, fingaller eller sil.
 • Alternativ rensbehandling, till exempel tvättpress. 
 • Alternativ sandfångskonstruktion, till exempel luftat, oluftat eller fettfång. 
 • Helt sluten, säker och hygienisk. 
Specifikationer
Maskinbredd
800-2 400
Öppning/Spaltvidd
1-6
Kapacitet
5-270 l/s
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss