Dekanteringsränna

Hydria Waters dekanteringsränna passar utmärkt för ytavdrag av flytslam i sedimenteringsbassänger på avloppsreningsverk, industriella reningsverk, vattenrening inom papper- och massaindustrin och så vidare.

Produktbeskrivning

Dekanteringsrännorna tillverkas i rostfritt stål och rotering sker med hjälp av motordrift eller handspak.

Dekanteringsrännorna är lagrade i plastlager och försedda med gummitätning för att motverka läckage. Samtliga plastdelar smörjs naturligt av bassäng­vattnet. Vid behov kan dekanteringsrännorna styras automatiskt av skrapsystemet i bassängen med hjälp av rotationsvakt som ger signal till överordnat styr­system.

Funktioner i korthet
  • Effektivt bortförsel av flytslam.
  • Låga driftkostnader tack vare låga friktions­material.
  • Motordrivna dekanteringsrännor minskar manuellt arbete.
  • Lätt att automatisera genom överordnat styrsystem.
  • Lätt att intervallstyra genom tid eller på signal.
Specifikationer
Maskinbredd
<10 000
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss