Externslammottagare EX

Externslagmottagare EX är ett komplett system för avskiljning av fasta partiklar, rens och skräp, från slam eller vatten.

Produktbeskrivning

Systemet passar till exempel vid septikhantering, acceptanskiosker för slambilar eller då slambilar behöver kunna ansluta direkt till tanken.

Slammottagare EX byggs ihop efter kundens behov och platsspecifika förutsättningar och kan till exempel bestå av:

 • Mottagningstank med energidämpare för processvatten.
 • Skruvtransportör SC med stenfälla.
 • Fingaller Cross Screen XS 3-6mm.
 • Tvättpress TP.
 • Rivare MT.

Vid rensavskiljning med Cross Screen XS behålls slammet koncentrerat tack vare självrensningen utan vattenbehov hos Cross Screen.

Funktioner i korthet
 • Extern anslutning för tillfälliga behov 
 • Modern konstruktion av kraftigt rostfritt högkvalitetsmaterial 
 • Kompatibel med flera olika alternativ av rensavskiljning. 
 • Kompatibel med tvättpress. 
 • Anpassningsbara tankkonstruktioner med funktioner såsom stenfälla och avluftning. 
 • Sluten och ventilerad. 
 • Säker och hygienisk med enkelt öppningsbara luckor. 
Specifikationer
Maskinbredd
800-1 200
Öppning/Spaltvidd
2-6
Kapacitet
10-100 l/s
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss