Kanalfilter TS

Kanalfilter TS är en unik konstruktion för avskiljning av partiklar, rens och skräp, från vatten. Det avskilda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven.

Produktbeskrivning

Genom att filtrera vattnet framifrån, underifrån och bakifrån uppnår Kanalfilter TS marknadens största våtyta och hög avskiljning även i befintliga öppna kanaler med liten tillgänglig tryckförlust. Det avskilda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven. Kanalfilter TS levereras för kanal eller tankmontage. 

Funktioner i korthet
 • Unik konstruktion med marknadens största våtarea. 
 • Klarar att kombinera sil och filterteknik. 
 • Ren och smutsig sida hålls helt separerade för att eliminera carry over. 
 • Borste och spolramp rengör filterarean och för rens vidare till tvättpress/komprimering/avvattning. 
 • Kan användas som förbehandlingssteg före membranfilter. 
 • Utbytbara alternativa perforerade plåtpaneler och microsilduk. 
 • Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor. 
Specifikationer
Avlastingshöjd
<1300
Maskinbredd
<1 500
Hålplåt (Ø)
2-8
Kapacitet
<1 000 l/s
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Konstruktion och applikation
 • Unik design med den största filterytan av alla trumskärmsdesigner monterade i kanal, vilket möjliggör mikrosilning såväl som finfiltrering – idealiskt för kanaler med begränsad tillgänglighet för tryckförlust. 
 • Absolut separation mellan den rena och smutsiga sidan av filtreringsmediet för eliminering av materialöverföring. 
 • Kan användas för enskild förbehandling före membranfiltrering med MBR. 
 • Lätt utbytbara och olika typer av filtermedia går att välja. 
 • För både ombyggnad och nya applikationer. 
Installation
 • Levereras för montering i kanal eller inom en fristående rostfri tank, med eller utan integrerad tvättpress. 
Drift
 • Låg tryckförlust/hög genomströmningskapacitet/ingen risk för carry-over. 
 • Helt sluten, luktkontrollerad, ultrahygienisk drift. 
 • Unik tätning mellan de perforerade panelerna garanterar silning mot kundkrav. 

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss