Kanalfilter TS

Kanalfilter TS är en unik konstruktion för avskiljning av partiklar, rens och skräp, från vatten.

Produktbeskrivning

Genom att filtrera vattnet framifrån, underifrån och bakifrån uppnås marknadens största våtyta och hög avskiljning även i befintliga öppna kanaler med liten tillgänglig tryckförlust. Det avskilda materialet tvättas, avvattnas och rivs i utmatningsskruven. Kanalfilter TS levereras för kanal eller tankmontage samt med eller utan utmatningsskruv. 

Funktioner i korthet
  • Unik konstruktion med marknadens största våtarea. 
  • Klarar att kombinera sil och filterteknik. 
  • Ren och smutsig sida hålls helt separerade för att eliminera carry over. 
  • Borste och spolramp rengör filterarean och för rens vidare till tvättpress/komprimering/avvattning. 
  • Kan användas som förbehandlingssteg före membranfilter. 
  • Utbytbara alternativa filtersilpaneler, microsilduk, perfoplåt, spaltsil. 
  • Kombinerad drivning med integrerad tvättpress. 
  • Alternativa lösningar för bandrengöring minskar spolvattenbehov. 
  • Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor. 
Specifikationer
Avlastingshöjd
<1300
Maskinbredd
<1 500
Hålplåt (Ø)
2-8
Kapacitet
<1 000 l/s
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss