Kättingskrapa

Hydria Waters Kättingskrapa förhindrar slampåbyggnad genom att skrapa längs med sidoväggarna på bassäng­en.

Produktbeskrivning

Detta är en pålitlig konstruktion som förenklar underhållet på mindre obemannade reningsverk där slam ibland sedimenterar på de votade sidoväggarna i sedimenteringsbassängerna. Skrapan bidrar till säkrare slambortförsel och förhindrar att slammet jäser och bildar flytslam som följer med utgående vatten. Behovet av tillsyn, manuell skrapning och borstning av svåråtkomliga sidoväggar minskar tack vare att skrapan kan köras via tidsinställning eller fjärrstyrning.

Kättingskrapan fungerar också utmärkt i slamfickorna på vanliga rektangulära sedimenteringsbassänger och installeras utan några större förändringar på befintlig utrustning i de flesta slamgropar. Användbar även i mobila enheter med slamfickor och bassänger med Actiflo-process för att hålla mikro­sanden i rörelse.

Funktioner i korthet
  • Enkel och pålitlig konstruktion.
  • Kan tids- eller fjärrstyras.
  • Minskar behovet av tillsyn och manuell rengöring.
  • Kan appliceras i de flesta bassänger och slamgropar.
  • Plastlager som smörjs av bassängvattnet.
  • Kättingsskrapans drivenhet installeras enkelt med hjälp av en mindre motorplatta.
Specifikationer
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss