Plastkedjedrift

Plastkedjedrift är effektivt i alla typer av sedimenteringsbassänger med omoderna drifter eller utslitna rullkedjedrifter.

Produktbeskrivning

Det vanligaste underhållet på en kedjeskrapa är sträckning av drivkedjor. På äldre kedjeskrapsspel består drivlinan i de flesta fall av rullkedja som kräver smörjning med olja eller fett i vägglådan. Den här oljan läcker allt som oftast ut i bassängen och medför att smörjningen av drivkedjan blir bristfällig. Oljeläckaget kontaminerar dessutom processen som i sin tur försämrar reningsresultatet på reningsverket. Vid dålig smörjning accelererar slitaget och förkortar livslängden på drivlinan som i värsta fall brister.

Med plastkedjedrift från Hydria Water kombinerar du det bästa av två världar. Med andra ord, du förenklar underhållet och förbättrar miljön samtidigt.

Funktioner i korthet
  • Inget oljeläckage.
  • Färre reservdelar.
  • Slimmad design som frigör yta och skapar tillgänglighet.
  • Lägre elförbrukning.
  • Processvattnet smörjer drivkedjan.
  • Bassängerna isoleras från varandra (vid dubbelbassänger).
  • Längre livslängd.
  • Underhåll kan genomföras utan att behöva demontera drivaxeln.
Specifikationer
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss