Rivare MT

Rivare MT är ett tillbehör för till exempel Tvättpress TP.

Produktbeskrivning

Rivaren anpassar driftförhållandet för tvättpressen kontinuerligt. Det ger optimalt kontrollerad uppehållstid som i sin tur ger hög urtvättning och avvattning. 

Rivare MT kan monteras horisontellt, vertikalt eller vinklat.  

Funktioner i korthet
  • Skjutande drivning för högre kapacitet och säkrare drift. 
  • Montering vid slutet av rörsystemet ger fler installationsmöjligheter. 
  • Rivning av renset ger god avluftning och bättre arbetsmiljö. 
  • Helt sluten, säker och hygienisk. 
  • Ökad torrsubstanshalt. 
  • Renare rensgods. 
Specifikationer
Maskinbredd
<400
Kapacitet
<7 m3/h
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss