Roterande slamskrapa

Hydria Waters slamskrapor används för att avlägsna sedimenterat slam från botten av en cirkulär sedimenteringsbassäng. Skraporna återfinns inom papper- och massaindustrin samt kommunala och industriella reningsverk.

Produktbeskrivning

Dessa roterande slamskrapor tillverkas som fackverk i rostfritt stål. Det finns ett stort antal konfigurationer, med eller utan tilläggsfunktioner. Skraporna kan vara hel- eller halvbryggor, periferi- eller centrumdrivna. Skrapans vridstyva brygga klarar en mycket hög slambelastning.
Allt stål som kommer i direkt kontakt med processvatten tillverkas som lägst i rostfritt stål. Ytbehandling av växelmotorer, lager med mera utförs enligt kundens önskemål. Drivaxlarna tillverkas i kolstål som är starkare, mer nötningståligt och behandlas för bättre rostskydd.

Funktioner i korthet
  • Finns som hel- eller halvbryggor.
  • Kan fås som periferi- eller centrumdrivna.
  • Vridstyva brygga som klarar hög slambelastning.
  • Drivaxlarna tillverkas i kolstål som är starkare, mer nötningståligt och behandlas för bättre rostskydd
Specifikationer
Maskinbredd (Ø)
<35 000 mm
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss