Roterande spridare

Roterande spridare används för att fördela avloppsvatten jämnt över biobäddsmaterial på kommunala och industriella reningsverk.

Produktbeskrivning

Rening sker med avseende på biologiska föroreningar, kväve och ammoniak eller i kombination. Hydria Waters roterande spridare är välutvecklade konstruktioner som klarar av stora variationer i vattenflödet. Spridarna är applicerbara på alla typer av biobäddsmaterial.

Funktioner i korthet
  • Vattnet fördelas jämnt över biobädden via spridarkopparna på ovansidan av spridararmarna.
  • Renslucka på varje spridararm förenklar rengöring.
  • Låga driftkostnader, lång livslängd och hög prestanda.
  • Kräver inte specialutbildad personal.
  • Hydraulisk drift via det inpumpade vattnet. Ingen extra energi behöver tillföras.
Specifikationer
Maskinbredd (Ø)
<42 000 mm
Drivenhet
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss