Sandtvätt Alpha SWA

Sandtvätt Alpha SWA avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Även gatusand, filtersand och liknande torra material kan hanteras.

Produktbeskrivning

Sandtvätt Alpha SWA avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Även gatusand, filtersand och liknande torra material kan hanteras. Sand och vattenblandningen pumpas eller matas till avskiljningstanken där sanden separeras och sjunker till botten. Nästa steg är tvättning med mekanisk behandling och spolning. Efter tvättning skruvar utmatningsskruven upp, avvattnar och matar ut sanden. Överskottsvattnet under inmatning och tvättning rinner över en avdragsskant uppe i tanken och släpps ut. Det organiska materialet släpps ut genom samma utlopp. 

Funktioner i korthet
  • Flera omrörninglösningar finns. Till exempel vibrator, omrörare, luft- eller vattenvirvelcyklon. 
  • Flera möjliga sandmängdmätlösningar. Exempelvis tryckgivare, viktcell, mekanisk givare. 
  • Väl tilltagen volym och yta möjliggör användning som ”compact unit sandfång”. 
  • Finns även i utförande för torr sand. 
  • Enkelt anpassningsbar skruvlängd och skruvtyp samt in- och utloppsplacering. 
  • Byggd av kraftigt högkvalitetsmaterial i såväl stålråvara som drivning, skruv och slitskenor. 
  • Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inspektionsluckor. 
  • Anpassningsbara stödben som förenklar installationen. 
Specifikationer
Avlastingshöjd
1,890-3500
Maskinbredd
~1400~3000
Kapacitet
<30l/s
Glödförlust
1-3 %
Växelmotorer
SEW/Nord
Material
EN 1.4301, EN 1.4404

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Helskärmsläge
1.
Ventilationsstos som standard för odörkontroll.
2.
Internt bräddutlopp där enbart en utloppsanslutning krävs.
3.
Axialtätning för minimering av fuktvandring till motor och växel.
4.
Hygienisk utsida av rostfritt stål för enkel renhållning. Syrafast material som tillval.
5.
Anpassningsbar skruvlängd och utmatningshöjd.
6.
Extra stödpunkter för säkrare hantering/montering.
7.
Utmatningskruv valbar i flera material
8.
Inverted Denso – En unik geometrisk lösning som garanterar att all sand, oavsett fraktionsstorlek, passerar tvättvattnet utan att andra rörliga delar behöver adderas
9.
Integrerad pneumatisk anslutning vid eventuell fastkörning
10.
Marknadsledande komponenter för bland annat nivåmätning, omrörning och spolvatten.
11.
Backventil för spolvatten som standard med syfte att förhindra risken för läckage över tid

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss