Step Screen Delta SSD

Step Screen Delta är ett maskinrensat trappstegsgaller som avskiljer fasta partiklar, rens och skräp, från vatten.

Produktbeskrivning

Gallret är förberett för att utrustas med kameraövervakning (även IR), vibrationsgivare och fjärrövervakning. Det betyder att du med Step Screen Delta kan upptäcka avvikelser redan innan problem uppstår och dessutom minska tillsynsbehovet och antalet onödiga resor för operatörer på obemannade verk. 

Tillgängligheten för enstaka komponenter i maskinen har förbättrats för att underlätta vid service och underhåll. Dessutom finns definierade servicelägen, möjlighet till självdiagnosticering via plc/styrsystem och underlättad åtkomst för växellådsolja, lagringar med mera. 

Vårt patenterade bottensteg har också fått ytterligare förbättrad design. 

Funktioner i korthet
  • De genomtänkta geometrierna tillsammans med reducerad mängd svets, där bultförband ersatt fogarna, säkerställer maskinens linjäritet, styvhet och stabilitet. 
  • Maskinen bygger på teknik som uppnår 80 % capture rate eller högre vid användning med kontrollerade tryckförluster över maskinen. 
  • Alla partiklar upp till Ø70 mm kan transporteras till nästkommande processteg utan att riskera att rensmattan bryts eller försvagas. 
  • Step Screen Delta är enda maskintypen på marknaden som är självrengörande och alltså inte behöver energikrävande stödfunktioner som borstar, spolvatten eller liknande. 
  • De adaptiva stödbenen möjliggör enklare anpassningar till befintliga system som tvättpressar, skruvtransportörer, kolvpressar med mera. 

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss