Temporär Gallerinstallation / Container

Hydria Water har utvecklat en mobil, containerbaserad lösning, som genom plug and play, gör det möjligt att bibehålla eller utöka kapaciteten på reningen av avloppsvatten på reningsverket.  Detta är till exempel användbart vid stora säsongsvariationer eller tillfälliga driftsstopp.

Produktbeskrivning

Containern ansluts till inkommande och utgående ledning via plug and play. Kapaciteten på lösningen är upp till 700 m3/h, men vid större flöden kan fler containrar adderas och docka på nya linjer. 

Invändigt är containern utrustad med mottagningslåda, rensgaller (alternativt renssil), tvättpress med styrning och sopkärl, samt all annan nödvändig utrustning som behövs för att driva processen på ett smidigt sätt. 

Rörsystemets utlopp är försett med Longofill och ett Longopac för en god arbetsmiljö och säker hygien. De invändiga vägg- och takytorna är behandlade med epoxy-material för att enkelt kunna rengöras. 

Containern levereras isolerad och uppvärmd för att klara vinterklimat samt med ett mindre ventilationssystem. 

Funktioner i korthet
  • 20-fots HC-container. 
  • Flänsade anslutningar för inkommande och utgående flöde. 
  • Anpassad för att kunna flyttas. 
  • Kapacitet upp till 700 m3/h per container. 
  • Isolerad och uppvärmd för att klara vinterklimat. 
  • Utrustad med ett mindre ventilationssystem. 

Optimera livslängden med våra reservdelar

Vi tillverkar alla delar i egen produktion och kan därför oftast skicka reservdelar till dig redan samma dag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.

Kontakta oss