Renshantering

Tvätta,
pressa
och avvattna.

Produkter

Renshantering

Innovativ renshantering

Renset, det vill säga det skräp som kommit till reningsverket med avloppsvattnet och filtrerats bort i rensavskiljningen, tas omhand i renshanteringen. Här tvättas och pressas det för att avvattnas i så hög utsträckning som möjligt. Därefter körs renset till förbränning. 

 

Hydria Water har utvecklat flertalet olika renshanteringsprodukter i form av tvättpress, kolvpress, rivare och kvarn. Genom innovation och ständig utveckling kan vi idag erbjuda maskiner med en torrsubstanshalt på över 60 procent. 

TRYGGHETSAVTAL

TECKNA ETT TRYGGHETSAVTAL

Med ett Trygghetsavtal är du alltid en prioriterad kund hos oss. Våra experter genomför regelbunden och förebyggande service och underhåll på maskinparken. Det gör att du kan känna dig trygg i att utrustningen fungerar som den ska 

Kontakt

VI ÄR MED ER HELA VÄGEN

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.