Renovering av försedimenteringen på Källby avloppsreningsverk

I oktober 2022 genomförde Hydria Water en besiktning av sedimentskrapor i försedimenteringen på Källby avloppsreningsverk utanför Lund. Resultatet blev att det var dags att byta ut såväl skrapor och kedjor som brythjul i samtliga av dessa bassänger.

Projektet inleddes i slutet av februari och slutfördes mindre än fyra månader senare.

– Totalt rör det sig om 12 bassänger som delades in i par, berättar Eric Folebäck som varit projektledare från VA Syds sida. Projektet genomfördes genom att ett bassängpar åt gången hade en veckas nedstängning med spolning och städning följt av en veckas rivning och installation som utfördes av Hydria Water.

Grundplanen var att projektet skulle slutföras på 12 veckor, men kraftigt regn och minusgrader ställde till det lite och gjorde det svårt att hålla bassängerna tömda och säkra att arbeta i.

– Jag tycker ändå att arbetet flöt smidigt och det var lätt att komma i kontakt med Hydria Waters representanter hela vägen. Delarna som byttes ut kom också från Hydria och det faktum att det fanns ritningar kvar sedan tidigare arbete var till stor hjälp, konstaterar Eric.