Reservdelar

Genom att regelbundet kontrollera och byta ut maskinernas slitagedelar optimeras deras livslängd och funktion. Vi tillhandahåller samtliga delar till maskinerna som reservdelar och tack vare att vi tillverkar alla delar i egen produktion har vi snabb åtkomst till samtliga delar. För det mesta kan vi skicka dem redan samma dag.  

 

Serviceinstruktioner och underhållsinstruktioner inklusive reservdelslista hittas i Drift- och underhållsmanualer som tillhandahålls för respektive maskin.  

 

Beställ reservdelar eller boka tid för komplett service och montage här:

info@hydriawater.se 
+46 33 23 67 60