Smart (VA)L visar vägen till en klimatneutral VA-bransch

Hydria Water är partner till många kommuner och aktörer inom vattenrening. Vi driver aktivt omställningen till en klimatneutral VA-bransch 2030. Som en del i detta har vi tagit fram ett onlinebaserat energibesparingsverktyg, Smart (VA)L, där man snabbt och enkelt ser vilka besparingar i energiförbrukning och pengar som kan göras genom investering i modern sedimenteringsutrustning.

 

– Det är många av Sveriges drygt 1200 reningsverk som har gammal utrustning. Äldre sedimenteringsutrustning drar väldigt mycket energi, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

 

Idag händer att vattenreningsanläggningar och avloppsverk väljer att sänka kraven på vattenrening till miniminivåer för att spara energi, i tron att man måste välja det ena eller det andra.

 

– Sänkning av reningsnivån till lägsta godkända mätvärde är inte det enda sättet att spara pengar, anläggningarna behöver inte alls välja mellan rent vatten och låga energikostnader.

 

Genom att investera i modern utrustning för renshantering och avskiljning är det möjligt att rena använt vatten mycket effektivt, till en betydligt lägre kostnad. Läs här om hur en anläggning i Patra, Grekland minskade sin elförbrukning med 66 procent genom att byta till modern utrustning från Hydria Water.

 

– Med Smart (VA)L-verktyget har vi möjlighet att hjälpa våra kunder och partners att göra kloka investeringsval. Anläggningar ska kunna ha både optimala mätvärden för vattenrening och låga energikostnader, säger Jörgen Edelmalm.

 

Idag ingår avloppsvatten som en användbar resurs i det cirkulära kretsloppet. Det ligger i kommunernas uppdrag att tillvarata använt vatten på ett sätt som gör att miljöpåverkan och föroreningar minimeras. Med energibesparingsverktyget Smart (VA)L ger Hydria Water kommuner och anläggningar förutsättningar för att investera klokt och energieffektivt, både för närtid och framtid.