Svensk tillverkning för en modern och hållbar produktion

Utmärkelsen är inrättad av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad samt Sparbanken Sjuhärad för att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling som genererar tillväxt.

 

– Genom att tillverka alla produkter i vår egen lokala produktion, hög kompetens och nyfikenhet för framtiden är vi en del av att omvandla avloppsvatten till resurs. Verksamheten i Borås säkerställer att utveckling och produktion sker på ett modernt och hållbart sätt, säger Kristoffer Lindberg, COO på Hydria Water.

 

Produktionen har en flödesoptimerad produktionslina i den 5000 kvadratmeter stora industrianläggningen.

 

– Den är energieffektiv och exempelvis har vi hittat en lösning där vi tar tillvara på värmen från lasermaskinen för att kunna återanvända värmen i övriga delar av lokalen. Vår anläggning har också en av Borås största solcellsanläggningar på 1000 kvadratmeter. Det täcker nästan 50 procent av vårt energibehov och gör att vi årligen besparar omvärlden mer än 45 ton koldioxidutsläpp.

 

Målsättningen är en optimerad och hållbar tillverkningsprocess med plats att växa ytterligare.

 

– Vi vill vara en drivande aktör i omställningen till en klimatneutral VA-bransch 2030. Det innebär att vi ständigt arbetar med att förfina processer och att hitta lösningar för en ännu mer klimatsmart produktion.