Över mark-lösning till Island för att möta ökade reningskrav

EU-kommissionens förslag till ett nytt avlopps­direktiv ställer både hårdare och fler krav på vattenrening. Som ett steg mot att möta de nya direktiven anlitades Hydria Water för att stärka upp reningen på ett reningsverk i isländska Keflavík. 

– I stället för att genomföra en kostsam renovering och bygga betongbassänger valde man ett över mark-koncept genom att installera två av våra Combi Units. Det blir en klar ekonomisk fördel som också ger en hög energieffektivitet, säger Andreas Riedel, CTO på Hydria Water.  

I projektet har Hydria Water även hjälpt till med rördimensionering under projekteringen, och skräddarsytt en fördelningslåda som minskar behovet av att sätta in extra pumpar och ventiler. Man har även förberett för en framtida installering av en tredje Combi Unit, och skapat ett system för fjärrövervakning.  

– Genom systemet kan kunden fjärroptimera remote via Netbiter och får direkt tillgång till vibrationsövervakning, nivåmätning och mätning av torrsubstanshalten med mera, förklarar Andreas. 

I slutet av augusti beräknas maskinerna att tas i drift, och Hydria Water kommer att vara på plats på Island vid uppstart och driftsättning.