Rensavskiljning

Avskiljer
fasta partiklar
från vatten.

Produkter

Rensavskiljning

Effektiva maskiner för mekanisk vattenrening

Första steget i den mekaniska reningen är rensavskiljningsprocessen. Här filtreras avloppsvattnet genom ett rensgaller eller filter som fångar upp rens och partiklar. Spalterna i gallret är så små att endast vatten, sand och små organiska partiklar kan passera igenom. Allt annat som spolats ner och kommer med avloppsvattnet rensas bort. Renset leds vidare till renshanteringen för tvättning och avvattning medan avloppsvattnet filtreras vidare till nästa steg, sandfång och/eller försedimenteringen.  

 

Hydra Water erbjuder flera effektiva produkter för mekanisk rensavskiljning, både inom finrens och grovrens. Våra trappstegsgaller är marknadsledande tack vare sin unika konstruktion. Här finns också enkla spiralsilar med perforerade tråg/silkorgar för smala kanaler, externslammottagare och modulbyggda maskiner. 

TRYGGHETSAVTAL

TECKNA ETT TRYGGHETSAVTAL

Med ett Trygghetsavtal är du alltid en prioriterad kund hos oss. Våra experter genomför regelbunden och förebyggande service och underhåll på maskinparken. Det gör att du kan känna dig trygg i att utrustningen fungerar som den ska 

Kontakt

VI ÄR MED ER HELA VÄGEN

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.