Sandhantering

Avskiljer,
avvattnar
och tvättar.

Produkter

Sandhantering

Smartare sandhantering

I sandfånget sjunker sand och tyngre partiklar till botten och avskiljs på så vis från avloppsvattnet. Sanden förs vidare till en sandtvätt för tvättning och avvattning. Även gatusand, filtersand och liknande torra material kan hanteras av Hydra Waters sandtvätt. Det organiska materialet färdas därefter oftast vidare till nästa steg i den mekaniska reningen; försedimenteringen.  

 

Hydria Water erbjuder såväl sandtvätt som sandavvattnare. Vi har också en kedjeskrapa för sandfång och maskiner lämpliga att användas i combi-units. 

Trygghetsavtal

Teckna ett trygghetsavtal

Med ett Trygghetsavtal är du alltid en prioriterad kund hos oss. Våra experter genomför regelbunden och förebyggande service och underhåll på maskinparken. Det gör att du kan känna dig trygg i att utrustningen fungerar som den ska.

Kontakt

Vi är med er hela vägen

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. På kontaktsidan hittar du uppgifter till nyckelpersoner i vår organisation.